Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä:

Harmaalahti Oy / Charmonia, Eteläinen Hesperiankatu 30 A 15, 00100 Helsinki

Y-tunnus: 2357429-3

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Pirkko Harmaala, Pirkko@Charmonia.fi

 

Rekisterin nimi:

Hoitohuone Charmonian yhteydenottolomakkeen kautta tulleet yhteydenotot ja asiakaskäyntien rekisteri.

 

Rekisterin tarkoitus:

Hoitohuone Charmonian henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa, ajanvaraukseen, laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen.

 

Rekisterin sisältö:

Yhteystiedot: asiakkaan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisesti postiosoite.

Hoitosuhteeseen liittyvät tiedot: terveydentila, käyntikerrat, annettu hoito ja tulokset.

Maksut, suoritukset ja saatavat.

 

Tietolähteet:

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, joko kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta tai suullisesti asiakaskäynnin yhteydessä.

 

Tietojen luovutus:

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä siirretä EU:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

 

Tietojen säilytysaika:

Toistaiseksi.

 

Tietojen tarkastusoikeus:

Pääsääntöisesti jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat tietonsa pyydettäessä tietojen kerääjältä.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista samoin kuin tietojensa poistamista. Tietojen oikaisemista tai poistamista voi pyytää sähköpostitse: Pirkko@Charmonia.fi.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen ja päivittäminen:

Lainsäädännöstä ja palveluiden kehittämisestä johtuen saatamme päivittää tai muuttaa tietosuojaselosteen sisältöä. Tästä syystä suosittelemme, että tutustut tähän selosteeseen säännöllisesti. Mikäli haluat Charmonian tietosuojasta tarkempaa tietoa, kerron mielelläni lisää yrityksemme käytännöistä.